รายการห้องพัก

บริการห้องพักหลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบเป็นบ้านเดี่ยว หรือจะเป็นห้องรวมขนาดใหญ่ รองรับผู้เข้าพักได้ถึง 8 ท่าน

ห้องพักแบบบ้านเดี่ยวรองรับผู้เข้าพัก 2 คน
เตียงเดี่ยว 6 ฟุต

ข้อมูลเพิ่มเติม

Lion 4รองรับผู้เข้าพัก 4 คน
เตียงเดี่ยว 3 ฟุต ( 4 เตียง )

ข้อมูลเพิ่มเติม

Lion 2-3รองรับผู้เข้าพัก 2 คน
เตียงเดี่ยว 6 ฟุต

ข้อมูลเพิ่มเติม

Lion 1รองรับผู้เข้าพัก 3 คน
เตียงเดี่ยว 6 ฟุต และ เตียงเดี่ยว 3 ฟุต

ข้อมูลเพิ่มเติม